İllere Göre Yaşlı Bağımlılık Oranı (%)

2020 verilerine göre, Türkiye yaşlı bağımlılık oranı en yüksek il %31,02 ile Sinop'tur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

Kaynaklar

* TÜİK