İmalat Sanayinin Gayrisafi Katma Değeri

İmalat sanayinin gayrisafi katma değeri 2016'da 433 milyar TL'ye ulaşmıştır.