İmalat Sanayinin Kullanım Kapasitesi

2017'de mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım oranı %78,5'tir.