İmalat Sanayisi Sektöründe İstihdam Edilen Kişi Sayısı

2017 yılında imalat sanayisi sektöründe 5milyon kişi istihdam edilmiştir.