İnşaat Sektörü Güven Endeksi

Mart 2019'da inşaat sektörü güven endeksi 54.1'dir.