İnşaat Sektöründe İstihdam Edilen Kişi Sayısı

2018 yılında inşaat sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 2 milyona düşmüştür.