İnşaat Sektöründe İstihdam Edilen Kişi Sayısı

2017 yılında inşaat sektöründe 2,1 milyon kişi istihdam edilmiştir.