İnşaat Sektörünün Gayrisafi Katma Değeri

2016 itibariyle inşaat sektörünün gayrisafi katma değeri 223 milyar TL'ye ulaşmıştır.