İnternet İçeriklerinde En Yaygın Kullanılan Diller- 2019

2019 yılında internet üzerindeki içeriklerin yalnızca %1,2'si Türkçedir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.