İşgücüne Katılım Oranı

2017 yılında işgücüne katılım oranı %52,8'e yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.