İşgücüne Katılım Oranı

2016 yılında işgücüne katılım oranı %52'ye yükselmiştir.