Isınma ve Soğutma Sisteminde Yenilebilir Enerjinin Payı

2015'te Türkiye'de ısınma ve soğutma sisteminde kullanılan yenilenebilir enerji oranı %12,2'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.