İstanbul’da Çocuklu Hanelerde Bilgisayar Sahipliği Oranı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal destek kapsamına alınan 65.924 çocuklu hane ile yapılan ankette, katılımcıların %58'5'inin bilgisayarları olmadığı tespit edilmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.