İstanbul’da Hanelerin İnternet Kullanım Amacı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal destek kapsamına alınan 65.924 çocuklu hane ile yapılan ankette, katılımcıların %70,5'i interneti eğitim amaçlı kullandıklarını dile getirdi.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.