İstanbul’da Çocuklu Hanelerin İnternet Sahipliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal destek kapsamına alınan 65.924 çocuklu hane ile yapılan ankette, katılımcıların %40,2'sinin sabit interneti olmadığı tespit edilmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.