İstanbullu Gençlerin İmkan Verilse Çalışmak İstediği Ülkeler (%)

Ne istihdamda ne eğitimde yer alan İstanbullu gençlerin %75,5'i imkan verilse yurt dışında çalışmak istiyor. Gençlerin çalışmak istediği ülkelerin başında ise %65,6 ile Avrupa Ülkeleri geliyor.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.