İstihdam Edilen Kişi Sayısı

2016 yılı itibariyle istihdam edilen kişi sayısı 27milyondur.