İstihdam Oranı

2017 yılında istihdam oranı %47,1'e yükselmiştir.