Kadın Milletvekili Sayısı

1 Kasım 2015 seçiminde kadın milletvekili sayısı 81'e düşmüştür.