Kadın Öğretim Elemanı Sayısı(2000-2016)

2016 yılında kadın öğretim elemanı sayısı 67bine yükselmiştir.