Kadın Öğretim Elemanı Sayısı(2000-2018)

2018 yılında kadın öğretim elemanı sayısı 70bine yükselmiştir.