Kadınların İşgücüne Katılım Oranı

Kadınların iş gücüne katılım oranı 2017 yılıyla birlikte %33,6'ya ulaşmıştır.