Kadınların İşgücüne Katılım Oranı

Kadınların iş gücüne katılım oranı 2019 yılıyla birlikte %38,7 olarak hesaplanmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.