Kamu Kesiminin Borçlanma Gereğinin GSYH’ye Oranı

KKBG'nin GSYH'ye oranı 2018 yılında 2,7'ye yükselmiştir.(Kamu kesiminin borçlanma gereği, kamu giderlerinin kamu gelirlerinden fazla olması nedeniyle ortaya çıkan açıktan dolayı meydana gelir.)