Kamu Kesiminin Borçlanma Gereğinin GSYH’ye Oranı

KKBG'nin GSYH'ye oranı 2018 yılında 2,7'ye yükselmiştir.(Kamu kesiminin borçlanma gereği, kamu giderlerinin kamu gelirlerinden fazla olması nedeniyle ortaya çıkan açıktan dolayı meydana gelir.)

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.