Kan Bağışçılarının Kan Grubu Dağılımı (2019)

2019 yılında kan bağışçılarının %37'si A+ kan grubuna sahiptir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.