Kayıtlı Suriyeli Nüfusun İl Nüfusu ile Karşılaştırmalı Yüzdesi- İlk 20 İl (27.02.2020 itibarıyla)

27 Şubat 2020 itibarıyla Suriyeli nüfusun Kilis il nüfusu ile karşılaştırmalı yüzdesi %80,77'tir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.