Kesilen Manda Sayısı

2018 yılında kesilen manda sayısı 1.880'e düşmüştür.