Kesilen Manda Sayısı

2017 yılında kesilen manda sayısı 6.123'e yükselmiştir.