Kesilen Manda Sayısı

2016 yılında kesilen manda sayısı 1.499'a düşmüştür.