Kişi Başına Düşen Milli Gelir (2008-2018)

2018 yılında kişi başına düşen milli gelir 9.385dolara düşmüştür. (Yıl sonu verileri değildir.)

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.