Kişi Başına Düşen Milli Gelir (2009 Bazlı)

2017'de kişi başına düşen milli gelir 39 bin TL'ye yükselirken, dolar karşılığı 10,6 bine düşmüştür.