Konsolide Bütçe Gelirleri- Giderleri

2017 konsolide bütçe geliri 630milyar TL iken, gider 678milyar TL'dir.