Konsolide Bütçe Gelirleri- Giderleri

2018 konsolide bütçe geliri 758milyar TL iken, gider 830milyar TL'dir.