Konsolide Bütçe Gelirleri

2917 yılında konsolide bütçe gelirleri 630 milyar TL'ye ulaşmıştır.