Konsolide Bütçe Gelirleri

2017 yılında konsolide bütçe gelirleri 630 milyar TL'ye ulaşmıştır.