Konsolide Bütçe Giderleri

2018 yılında konsolide bütçe giderleri toplamda 830 milyar TL'ye ulaşmıştır.