Konsolide Bütçe Giderleri

2017 yılında konsolide bütçe giderleri toplamda 678 milyar TL'ye ulaşmıştır.