Kurumsal Olmayan Çocuk Nüfusun İşgücü Durumu (15-17 Yaş)

2018 yılında işgücüne katılma oranı erkek çocuklarında (15-17 yaş) %30 iken aynı oran kız çocuklarında (15-17 yaş) %11,8 oldu.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.