%20’lik Grupların Gelir Dağılımı (%) (2019)

En yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay %46,3 olurken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun payı %6,2'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.