%20’lik Grupların Gelir Dağılımı (%) (2020)

En yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay %47,5 olurken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun payı %5,9'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.