Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektöründe İstihdam Edilen Kişi Sayısı

2018 yılında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 151bin kişidir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.