Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektöründe İstihdam Edilen Kişi Sayısı

2017 yılında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 137bin kişidir.