Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektöründe İstihdam Edilen Kişi Sayısı

2018 yılında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 151bin kişidir.