Mahkemelerdeki Hakim Sayısı (Adli ve İdari)

2017 itibariyle hakim sayısı 7.937'ye düşmüştür.