Mahkemelerdeki Toplam Dava Sayısı

2016 yılında mahkemelerdeki toplam dava sayısı 6,7 milyona yükselmiştir.