Matematik Ortalaması (PISA Puanları)

Türkiye'nin 2015 matematik ortalaması 454'e yükselse de 489 olan OECD ortalamasının altında kalmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.