Matematik Ortalaması (PISA Puanları)

Türkiye'nin 2015 matematik ortalaması 420'ye düşmüştür.

Kaynaklar

OECD Data Portalı