Medeni Durum ve Cinsiyetlerine Göre Mutluluk Düzeyi- 2019

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %50,6'sının, evli kadınların ise %60,2'si mutlu olduğunu beyan etti.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.