Medeni Durum ve Cinsiyetlerine Göre Mutluluk Düzeyi-2018

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %51,6'sının, evli kadınların ise %60,7'sinin mutlu olduğu gözlendi.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.