Medeni Durumuna Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, 2019