Menşe Ülkesi Bazında Tütün İthalatı Yapılan İlk 10 Ülke (2016)

2016 yılında Brezilya'dan 114milyon Dolar değerinde tütün ithal edilmiştir.