Mısır Üretim Miktarı

2017 yılında mısır üretim miktarı 5,9 milyon tondur.