Mısır Üretim Miktarı

2018 yılında mısır üretim miktarı 5,7 milyon tona düşmüştür.