Türkiye, Walk Free adlı uluslararası insan hakları kuruluşunun Küresel Modern Kölelik Endeksi’nde beşinciliğe yükseldi. Türkiye bu endeksle Avrupa ve Orta Asya bölgesinde modern köleliğin en sık görüldüğü ülke oldu. Rapora göre Türkiye’de 1,3 milyon modern köle olduğu kaydedildi. Kuruluşun 2018’de hazırladığı son raporda ise Türkiye 48. sırada yer alıyordu.  *"Modern kölelik" ile kastedilen kişinin tehdit, şiddet, zorlama, aldatma ve/veya gücün kötüye kullanılması nedeniyle reddedemeyeceği veya terk edemeyeceği istismar vakaları. Türkiye’deki farklı açılardan modern köleliğe maruz kalanlar, şu başlıklar altında inceleniyor: Zorla çalıştırma, Zorla cinsel sömürü, Çocukların cinsel sömürüsü, Zorla evlendirme, Organ ticareti. Walk Free, raporun Türkiye’yle ilgili kısmında, Türk hükümetinin modern köleliğe karşı önlem almak için en az adım atan ülkelerden olduğunu belirtti.

Blog | Grafik
Yayın Tarihi:25 Mayıs 2023