Nedenlerine Göre İşgücüne Dahil Olmayanların Oranı (Kadın) (%)

TÜİK verilerine göre 2020 yılında 15+ nüfusta işgücüne dahil olmayan toplam kadın nüfusu 21 milyon 855 bindir. Bu kişilerin neredeyse yarısı ev işleriyle meşgul oldukları için işgücüne katılmıyor.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.