Net Elektrik Tüketiminin Sektöre Göre Dağılımı

2016 yılında %46,9 ile net elektrik tüketimi en fazla sanayi alanında gerçekleşmiştir.