TCMB Net Uluslararası Rezerv Miktarı

2017 itibariyle T.C. Merkez Bankası net uluslararası rezerv miktarı 136 milyar Dolara ulaşmıştır.