Nitelikli Liselerin Okul Türlerine Göre Dağılımı

1.367 nitelikli lisenin yalnızca 222 tanesini nitelikli anadolu lisesi oluşturmaktadır.