OECD Ülkelerinde 1 Milyon Kişi Başına Düşen Hastane Sayısı

2015'te OECD ülkeleri sıralamasında Türkiye, 19,06 ile 22.sırada yer almaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.