OECD Ülkelerinde Konut Fiyatlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler (2022)

Gelir fiyatı ve kira fiyatı oranları 2015 temel alınarak hesaplanan verilere göre 2022'nin 3. çeyreğinde Türkiye'nin konut fiyat endeksi 528,10 olarak hesaplanmıştır.

Konut fiyatları, konut kira fiyat endekslerini, reel ve nominal konut fiyat endekslerini, fiyat/kira ve fiyat/gelir oranlarını içermektedir. Fiyatın gelire oranı, nominal konut fiyat endeksinin kişi başına nominal kullanılabilir gelire bölümüdür ve satın alınabilirliğin bir ölçüsü olarak kabul edilebilir. Fiyat/kira oranı, nominal konut fiyat endeksinin konut kira fiyat endeksine bölümüdür ve ev sahipliğinin karlılığının bir ölçüsü olarak kabul edilebilir. 

Berfin Şahin
4 Blog | 131 Grafik
Yayın Tarihi:6 Eylül 2021
Okuma Süresi:1 Dakika