Öğrenim Düzeyine Göre Üniversitelerdeki Öğrenci Sayısı 2019-2020

Türkiye'de 2019-2020 yılında 2,1milyon kadın öğrenci üniversitelerin lisans bölümünde okurken bu sayı erkeklerde 2,4 milyondur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.