Öğretim Alanlarına Göre Yükseköğretimde Erkek Öğrenci Sayısı, 2020-21

2020-21 eğitim-öğretim yılında erkek öğrencilerin en fazla olduğu alan 847 bin öğrenciyle "iş yönetim ve hukuk" alanıdır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.