Öğretmenleri meslek hayatında en çok rahatsız eden sorunlar

Araştırmaya katılan öğretmenlerin üçte biri “Maddi koşulların zorlaşması ve maaşların yetersizliği” ile “Mesleki saygınlığın olmaması” yanıtlarını birbirine yakın oranlarda öncelikli sorun olarak görmektedir. Bunlat dışında "Siyasi kadrolaşma ve artan baskılar" ile "Eğitim politikalarının sürekli değişmesi" de en önemli sorunlar arasında.

Berfin Şahin
4 Blog | 151 Grafik
Yayın Tarihi:16 Kasım 2022
Okuma Süresi:1 Dakika