Okul Öncesi Eğitimde Öğrencilerin Kurumlara Göre Dağılımı, 2018-19 (%)

Okul öncesi eğitim alan çocukların %51,97'si ilköğretime bağlı resmi ana sınıflarında eğitim alıyor.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.